Lietus, gaismu sensora un kameras kalibrācijas

Mūsdienu automašīnas bieži vien ir aprīkotas ar vadītāja asistējošām sistēmām, tādām kā ceļa zīmju atpazīšanas kamera, nakts redzamības kamera, drošības intervāla kamera u.c. Šīm kamerām pēc vējstikla maiņas noteikti jāveic kalibrēšana, lai tās precīzi un akurāti pildītu savas funkcijas.

Piemēram, ja drošības attāluma kamera pēc maiņas netiek kalibrēta, pastāv ļoti liela iespēja, ka auto nespēs nolasīt precīzu attālumu no priekšā esošā šķēršļa, lai veiktu precīzu avārijas bremzēšanu vai ja vējstikla kamera netiek kalibrēta, – tālās gaismas sensors nespēj nolasīt pareizu leņķi no pretim braucošā auto gaismām, un Jūsu auto nevarēs precīzi pārslēgties uz tuvajām gaismām.

Ļoti izplatīts ir lietus sensors, kurš bez kalibrēšanas pēc vējstikla nomaiņas var strādāt neprecīzi vai vispār neveikt tam paredzēto darbību.

Liela daļa šo sensoru savu darbību veic pēc foto principa – tiklīdz uz stikla paradās lietus lāses vai kāds netīrums, sensors veic foto fiksāciju un attiecīgi nostrādā vējstikla slotiņas. Ja netiek kalibrēts sensora jutīgums, vējstikla slotiņas var strādā nepārtraukti vai tieši otrādāk – veicot foto fiksāciju sensors nespēj nolasīt patiesā vējstikla caurredzamību un var nestrādāt nemaz.

Vējstikli piedāvā veikt lietus/gaismas sensoru un kamera kalibrāciju ar Hella Gutmann datoru, kas nodrošinās sistēmu pareizu darbību un drošību uz ceļa.