Apdrošināšanas gadījums

Ja Jūsu automašīnai ir iegādāta kasko apdrošināšana un ir bojāts stiklojums, Jūs varat pieteikt
apdrošināšanas gadījumu un saņemt atlīdzību. Izvēlieties savu apdrošināšanas kompāniju, lai
uzzinātu, kā rīkoties tālāk!